Formularz zgłoszeniowy wyrażający wstępne zainteresowanie pilotażem POZ OK


Dane podmiotu leczniczego

Wpisz nazwę podmiotu leczniczego

Informacje o posiadanych zasobach i możliwościach organizacyjnych

Zakres posiadanych umów z NFZ w rodzaju POZ (* - proszę obowiązkowo zaznaczyć wszystkie trzy zakresy tak/nie)


Lekarz rodzinny/POZ*

Ilość aktywnych deklaracji

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna*

Ilość aktywnych deklaracji

Położna środowiskowo-rodzinna*

Ilość aktywnych deklaracji

Możliwość realizacji samodzielnie lub podpisania umowy z podwykonawcami

Porada dietetyka
Porada psychologa
Konsultacja kardiologa
Konsultacja diabetologa
Konsultacja neurologa
Konsultacja okulisty (badanie dna oka)
Holter RR
Holter EKG
ECHO serca
Próba wysiłkowa

Możliwość współpracy z ośrodkami realizującymi profilaktyczne programy przesiewowe

Cytologia
Mammografia
Kolonoskopia

Uwagi

Akceptuję treść Klauzuli RODO